Kontakt

Arkadiusz Kocik – Prezes Zarządu

tel. 32 272 81 89                           mail


Elzab Soft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. ELZAB 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Oddział Gospodarczy KRS:0000151637, REGON:273856637, kapitał zakładowy 800 000 PLN.